Uw browser ondersteund geen javascript!
Waar bent u naar op zoek?
Search
Sluit zoekvenster
Location
Taylor Groep Drs. F. Bijlweg 238, 1784 MC Den Helder

Privacy Verklaring

 

Beste relatie,

Om onze activiteiten goed uit te kunnen voeren, is het soms nodig om persoonsgegevens van u te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. Taylor groep respecteert de privacy van u als klant of als leverancier van ons bedrijf en als bezoeker van onze website. De Taylor Groep draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. We verwerken de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft.

Wijze van verkrijging van persoonsgegevens

Taylor groep verzamelt slechts tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig door u ter beschikking is gesteld.

Taylor groep verzamelt persoonsgegevens via haar website door het uitlezen van een informatie- of contactaanvraag, door de verwerking van sollicitaties en door het uitlezen voor bepaalde acties of evenementen. Deze informatie kan onder andere bestaan uit de naam, adres, bedrijfsnaam, bedrijfsadres, huidige functie, e-mailadres en telefoonnummer van de bezoeker.

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doelen, namelijk voor:

  • Om goederen en diensten bij u te leveren;
  • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
  • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht;
  • U te informeren over wijziging van onze diensten en producten;
  • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder aan klanten;
  • Administratieve doeleinden;

Voor de bovenstaande doelstellingen kan de Taylor Groep de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, emailadres, overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld telefonisch of in correspondentie.

Bewaartermijn

Taylor groep bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. Taylor groep treft voortdurend passende maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies, ongeoorloofd gebruik of de wijziging ervan. Deze maatregelen zijn in lijn met de daarvoor geleden wettelijke eisen en richtlijnen.

Zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens Taylor Groep van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens en zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

 

Als er een datalek (een inbreuk op de beveiliging waarbij mogelijk persoonsgegevens ongeoorloofd zijn verkregen, verwerkt, etc.) plaatsvindt, zijn wij verplicht dit te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Derden

De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het verzorgen van werkzaamheden die buiten de Taylor Groep haar corebusiness vallen.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Uw persoonsgegevens worden niet met andere partijen gedeeld tenzij er een wettelijke verplichting of rechtvaardiging is zoals het afsluiten van een verwerkersovereenkomst.

Cookiebeleid

De website van de Taylor Groep maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer, tablet of mobiele telefoon ontvangt als u onze website bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om eventuele gebruikersnamen, wachtwoorden en persoonlijke instellingen te bewaren, zodat u bij een volgend bezoek niet opnieuw uw gegevens hoeft in te voeren. Om u optimaal van dienst te zijn, plaatst onze website “tracking cookies” op uw computer. Hierdoor kunnen wij u herkennen en informatie terug halen over uw eerdere bezoek. Het profiel dat van u wordt gemaakt, wordt niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres en dergelijke indien bij ons bekend, maar alleen om de getoonde inhoud af te stemmen op uw profiel zodat deze zo relevant mogelijk is voor u. De meeste internetbrowsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te blokkeren of om u vooraf te laten weten wanneer er een cookie wordt geplaatst. Cookies kunnen ook verwijderd worden, maar dat kunt u alleen zelf doen aangezien deze op uw computer zijn opgeslagen. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Cookie Google

Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt, wordt zoveel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Facebook, YouTube en Instagram

Op onze website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door een code die wordt aangeleverd door Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram zelf. Deze code plaatst onder meer een cookie (zie boven). Leest u de privacyverklaring van Facebook, YouTube en Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) goed door om te kunnen zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerven.

Uw rechten

U heeft het recht om de verstrekte gegevens over te laten dragen ofwel aan uzelf ofwel in opdracht van uzelf aan een andere partij. Ook heeft u het recht om aan ons te vragen welke persoonsgegevens er van u in onze gegevensbestanden zijn opgeslagen. Wanneer u van mening bent dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te beperken of te verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens als u bijvoorbeeld van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting.

U kunt bezwaar maken per e-mail of per post (zie contactgegevens hieronder). Vermeld duidelijk tegen welk gebruik van uw persoonsgegevens u bezwaar maakt. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. U krijgt binnen 4 weken antwoord. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Links

Op onze website zijn een aantal links naar andere websites van organisaties geplaatst. De Taylor Groep kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens door die organisaties. De Taylor Groep raadt de bezoeker aan om de privacyverklaring van die betreffende organisaties zorgvuldig te lezen.

Aanpassen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacy verklaring is altijd te vinden op www.taylor-groep.nl.

Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van onze diensten of website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde privacyverklaring.

Vragen/klachten

Indien u vragen of een klacht heeft over de wijze waarop de Taylor Groep omgaat met uw persoonsgegevens kunt u een bericht sturen per e-mail of per post (zie contactgegevens hieronder).

Disclaimer

Aan het samenstellen van onze website en haar inhoud is de hoogste zorg besteed. Desondanks kan het voorkomen dat er zich kleine onvolkomenheden voordoen. De Taylor Groep aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voortkomend uit het gebruik en de inhoud van haar website. Wij zien daarom af van elke aansprakelijkheid.

 

Taylor Groep

Drs. F. Bijlweg 238

1784 MC Den Helder

info@taylor-et.nl

Onder de Taylor Groep vallen: Taylor Elektrotechniek BV, PBK BV, Taylor MGB Beveiliging BV

 

Partners

wij ondersteunen

We gebruiken cookies om de website's gebruikerservaring te verbeteren
Door op een van de links op de pagina te klikken geef je toestemming om cookies weg te schrijven
OK, ik accepteer de cookies Nee, ik wil meer informatie